Opracowanie:
Analiza funkcjonalna

Analiza funkcjonalna

Zweryfikowane

Analiza funkcjonalna jest działem analizy matematycznej. Zajmuje się między innymi badaniem własności przestrzeni funkcyjnych. Funkcjonał oznacza funkcję, której argument to funkcja, natomiast wartość to liczba. Te słowo pochodzi z rachunku wariancyjnego. W analizie funkcjonalnej bada się ogólne operatory. Ich argumenty oraz wartości są wektorami. Inaczej mówiąc, wartość nie musi być liczbą.

Analiza funkcjonalna bada przestrzenie Frécheta oraz inne przestrzenie liniowo-topologiczne. Podstawowe przestrzenie w tej analizie to unormowane zupełne przestrzenie liniowe nad ciałem liczb rzeczywistych bądź zespolonych. Opisane przestrzenie są przestrzeniami Banacha. Przestrzenie Hilberta są przykładem przestrzeni Banacha. W nim norma pochodzi od iloczynu skalarnego. Przestrzenie Hilberta są bardzo ważne w mechanice kwantowej.

Obiektem badań analizy funkcjonalnej są ciągłe przekształcenia liniowe, inaczej funkcjonały. Znajdują się one na przestrzeniach Banacha oraz Hilberta. Badania prowadzone nad własnościami przestrzeni danych funkcjonałów doprowadziły do poznania C*-algebr oraz innych algebr operatorów.

Jest trochę wyników z dziedziny analizy funkcjonalnej. Oto kilka najważniejszych z nich:
1 . Twierdzenie Banacha-Steinhausa opiera się na ograniczonych zbiorów operatorów.
2 . Twierdzenie spektralne podaje na przestrzeni Hilberta reprezentację operatorów samosprzężonych przy pomocy całki względem specjalnych miar spektralnych. Jest bardzo ważne w mechanice kwantowej.
3 . Twierdzenie Hahna-Banacha informuje o rozszerzaniu funkcjonałów z podprzestrzeni na całą przestrzeń. Należy pamiętać o zachowaniu normy. jednym z najważniejszych wniosków jest nie trywialność przestrzeni dualnych.

Powyższe zadanie zostało zweryfikowane przez nauczyciela
To top