Opracowanie:
Biostatystyka

Biostatystyka

Zweryfikowane

Przed zrozumieniem definicji oraz celu biotechnologii, należy rozpocząć od zrozumienia, czym właściwie jest statystyka.

Statystyka jest nauką, której głównym celem jest zbieranie danych oraz analizowanie ich, aby na końcu wysnuć właściwe wnioski na podstawie tych danych.
Biostatystyka, jak z samej nazwy można wywnioskować, jest to połączenie statystyki z biologią. Biostatystyka wykorzystywana jest do zbierania danych, poddawania ich ocenie oraz do wysnuwania wiarygodnych wyników, czyli wniosków. Najczęściej biostatystyka jest stosowana w dziedzinach takich jak medycyna czy ekologia. Przykładem takiego zastosowania w medycynie jest analizowanie epidemii, badanie powiązań pomiędzy daną chorobą, a długością życia człowieka, czy badanie skuteczności pewnego leku w chorobie na wybranej grupie osób na przestrzeni dowolnego przedziału czasowego.

Można więc skonstruować ogólny cel biostatystyki. Celem biostatystyki jest wysnucie największych wniosków na podstawie zebranych danych w celu zrozumienia badanego zjawiska oraz pogłębienia wiedzy.

Powyższe zadanie zostało zweryfikowane przez nauczyciela
To top