Opracowanie:
Błąd całkowity

Błąd całkowity

Zweryfikowane

Błąd całkowity

Wstęp:
W tym opracowaniu przypomnisz sobie czym był błąd losowy i systematyczny, a także dowiesz się co to jest błąd całkowity.

Błąd losowy i systematyczny – przypomnienie:
Błąd losowy (inaczej przypadkowy) jest rodzajem błędu, którego wielkości nie można w żaden sposób przewidzieć podczas wykonywania danych pomiarów. Błąd ten sprawia, że wykonując kilka tych samych pomiarów, można uzyskać różne wyniki (w sposób przypadkowy i losowy).
Błąd systematyczny powstaje wskutek korzystania z niedoskonałych urządzeń (błędnie mierzących/ błędnie wyskalowanych itp.) oraz zastosowania nieodpowiedniej metody pomiarowej. Błąd systematyczny po wykryciu może zostać wyeliminowany (całkowicie, bądź częściowo), w porównaniu do błędu losowego.

Błąd całkowity:
Błąd całkowity danego pomiaru (serii pomiarowej), bądź badania statystycznego definiowany jest jako suma błędu losowego i błędu systematycznego. A zatem błąd ten wyraża ogólną niedokładność i nieprecyzyjność danego pomiaru/badania.

Podsumowanie:
Z tego opracowania przypomniałeś sobie czym był błąd losowy i systematyczny, a także dowiedziałeś się co to jest błąd całkowity.

Powyższe zadanie zostało zweryfikowane przez nauczyciela
To top