Opracowanie:
Całkowanie numeryczne

Całkowanie numeryczne

Zweryfikowane

Całkowanie numeryczne jest metodą numeryczną, która polega na przybliżonym obliczaniu całek oznaczonych. Szczególności w odniesieniu do całek jednomiarowych całkowanie numeryczne można nazwać kwadraturą numeryczną lub po prostu kwadraturą. Dwuwymiarowe oraz wielowymiarowe całkowania mają inną nazwę – kubatury – mimo że kwadraturą nazywa się też całkowanie w wyższych wymiarach. Metody całkowania numerycznego polegają na tym, aby przybliżyć całki przy pomocy odpowiedniej sumy ważonej wartości całkowanej funkcji w kilku punktach. W celu uzyskania dokładniejszych przybliżeń dzieli się przedział całkowania na wiele mniejszych fragmentów. Ostateczny wynik to suma oszacowań całek w danych podprzedziałach. Prawie zawsze przedział taki dzieli się na takie same podprzedziały, lecz bardziej dokładne algorytmy dostosowują krok do szybkości zmienności funkcji.

Wyróżnia się kilka metod kwadraturowych. Są nimi: metoda prostokątów, metoda trapezów, metoda parabol lub Simpsona, metoda Gaussa oraz metody losowe. Oto przykład przy użyciu metody prostokątów.
Spróbuj scałkować funkcję {displaystyle cos(x)} na przedziale od 0 do 1. Da się ją scałkować analitycznie, więc zna się dokładny wynik, a poza tym łatwo da się obliczać błąd przybliżenia różnych metod całkowania. Jeśli uwzględni się wynik do 10 miejsc po przecinku, to prawdziwy wynik to: {displaystyle int limits _{0}^{1}cos(x)dx=sin(1)-sin(0)=0{,}8414709848.}
Natomiast całkowanie numeryczne z użyciem zasady punktu środkowego da wynik:
{displaystyle int limits _{0}^{1}cos(x)dxapprox (1-0)cos left({frac {1}{2}}right)=0{,}8775825619,}
który daje błąd
0,0361115771 (czyli błąd względny 4,3%). Jest on dość mały jak na tą prostą metodę, lecz pamiętajmy, że jest niezadawalający do większości zastosowań. Jeśli chce się otrzymać dokładniejsze przybliżenie można podzielić przedział całkowania w taki sposób:
{displaystyle int limits _{0}^{1}cos(x)dx=int limits _{0}^{1/2}cos(x)dx+int limits _{1/2}^{1}cos(x)dxapprox }{displaystyle int limits _{0}^{1}cos(x)dx=int limits _{0}^{1/2}cos(x)dx+int limits _{1/2}^{1}cos(x)dxapprox }
Wtedy jest z błędem bezwzględnym wynoszącym
0,0088296604 lub względnym – 1%.

Powyższe zadanie zostało zweryfikowane przez nauczyciela
To top