Opracowanie:
Chi kwadrat

Chi kwadrat

Zweryfikowane

Chi kwadrat

Wstęp:
W tym opracowaniu dowiesz się czym jest chi kwadrat oraz do czego służy.

Chi kwadrat – definicja:
Chi kwadrat jest nazywany testem niezależności, który pomaga nam ocenić powiązania między częstością wskazywania odpowiedzi (np. przez ankietowanych) w zakresie do pewnej zmiennej, w stosunku do drugiej zmiennej. W wielkim uproszczeniu test ten pozwala nam stwierdzić, czy jedna zmienna zależna jest od drugiej oraz czy wyniki sprawdziły się z naszymi wcześniejszymi założeniami.

Chi kwadrat – jak się oblicza:
Chi kwadrat można obliczyć ze wzoru:

gdzie: –
{displaystyle left(chi ^{2}right)} to chi kwadrat
– O
i to wartość obserwowana,
– E
i to wartość oczekiwana
(wzór ten jest obecnie mało wykorzystywany w praktyce, gdyż wartość chi kwadrat obliczają dziś komputery)

Chi kwadrat – przykład użycia:
Aby lepiej zobrazować sobie na czym polega test niezależności chi kwadrat przeanalizujmy poniższą tabelkę, w której zestawiono ze sobą dwie zmienne: rodzaj gatunku filmowego oraz płeć:
gatunek filmowy/płeć


mężczyźni


kobiety


komedia


55 (27,5%)


40 (40%)


film romantyczny


5 (2,5%)


45 (45%)


film akcji


80 (40%)


10 (10%)


western


25 (12,5%)


0 (0%)


horror


35 (17,5%)


5 (5%)(Nasze badania przeprowadzono w grupie 200 mężczyzn oraz 100 kobiet, a pytanie brzmiało: filmy jakiego gatunku lubisz najbardziej?)

Tabelka powyżej jest tzw. tabelą krzyżową zmiennej preferowany gatunek filmowy ze zmienną płeć. Rozkład procentowy dla danej płci (podany w tabelce) jest różny w obydwu kolumnach, jednak różnice te mogą występować przypadkowo i być zależne np. od wyboru akurat takich, a nie innych ludzi (do przeprowadzenia badania). Porównujemy zatem wartości otrzymane w tabeli z tymi oczekiwanymi. Rozsądnie będzie założyć, że skoro mamy 5 gatunków filmowych, to oglądanie każdego z nich będzie preferowało 20% badanych osób (zarówno kobiet, jak i mężczyzn). Wystarczyłoby teraz tylko porównać odchylenia standardowe wartości oczekiwanych (założeń) od pozyskanych wyników w tabeli. Pozwoli nam to wywnioskować, czy rozkład odpowiedzi jest od siebie zależny, czy też wręcz przeciwnie. Na szczęście w obecnych czasach (jak wyżej wspominałem) wartość chi kwadrat obliczają już za nas programy komputerowe.

Podsumowanie:
Z tego opracowania dowiedziałeś się czym jest chi kwadrat oraz do czego jest wykorzystywany.

Powyższe zadanie zostało zweryfikowane przez nauczyciela
To top