Opracowanie:
Cos 0

Cos 0

Zweryfikowane

Podane opracowanie zawiera zestaw wybranych zadań i ćwiczeń w których wykorzystujemy zależność, że cosinus dla argumentu przyjmuje wartość równą . Zależność tą możemy zauważyć analizując przebieg zmienności wykresu cosinusoidy (rysunek poniżej).

widzimy, że


oraz

Uwaga: Analizując przebieg zmienności funkcji cosinus możesz zauważyć wiele ciekawych własności między innymi możemy zauważyć, że funkcja dla (gdzie to zbiór liczb całkowitych).

Poniżej znajdują się przykłady zadań w których musimy zastosować zależność: .

Ćwiczenie 1:

a)

b)

c)

Rozwiązanie ad. a)

Rozwiązanie ad. b)

Rozwiązanie ad. c)

Zadanie 1. Wyznacz wartość wyrażenia korzystając z podanej tabeli w ćwiczeniu pierwszym:

Zadanie 2. Wyznacz wartość wyrażenia korzystając z podanej tabeli w ćwiczeniu pierwszym:

Zadanie 3. Wyznacz wartość wyrażenia korzystając z podanej tabeli w ćwiczeniu pierwszym:

Rozwiązanie ad. zadanie 1)

Rozwiązanie ad. zadanie 2)

Rozwiązanie ad. zadanie 3)

Ćwiczenie 2. Wyznacz wartość wyrażenia korzystając z podanej tabeli:


a)

b)

c)

Rozwiązanie ad. a)
Rozwiązanie ad. b)
Rozwiązanie ad. c)

Zadanie 4. Wyznacz wartość wyrażenia

Zadanie 5. Wyznacz wartość wyrażenia korzystając z podanej tabeli w ćwiczeniu drugim:

Zadanie 6. Wyznacz wartość wyrażenia korzystając z podanej tabeli w ćwiczeniu drugim:

Rozwiązanie ad. zadanie 4)

Rozwiązanie ad. zadanie 5)

Rozwiązanie ad. zadanie 6)

Powyższe zadanie zostało zweryfikowane przez nauczyciela
To top