Opracowanie:
Działania w pamięci

Działania w pamięci

Zweryfikowane

Działania w pamięci to działania, które są podstawą większości operacji matematycznych. Działania pamięciowe mają ogromny wpływ na szybkość rozwiązywanych zadań matematycznych. Rachunki pamięciowe pomagają także w codziennym życiu. Do podstawowych działań matematycznych należą: dodawanie, odejmowanie, mnożenie i dzielenie. Podstawą do działań pamięciowych jest znajomość tabliczki mnożenia co najmniej do 100 oraz cechy podzielności przez danę liczbę:
liczby są podzielne przez 2, jeżeli ostatnia cyfra jedności jest liczbą parzystą lub zerem

liczby są podzielne przez 3, jeżeli suma wszystkich cyfr liczby jest podzielna przez 3 bez reszty
liczby są podzielne przez 4, jeżeli dwie ostatnie cyfry danej liczby tworzą liczbę, którą można podzielić przez 4 bez reszty
liczby są podzielne przez 5, jeżeli ostatnia cyfra liczby to 5 lub 0
liczby są podzielne przez 6, jeżeli jednocześnie jest podzielna przez 2 i przez 3, a więc musi spełniać cechy podzielności przez 2 i 3, czyli musi być liczbą parzystą, a suma wszystkich cyfr liczby musi być podzielna przez 3 bez reszty
liczba podzielna jest przez 7 jeśli różnica pomiędzy liczbą powstałą z trzech ostatnich cyfr liczby, a liczbą powstałą z pozostałych cyfr danej liczby dzieli się przez siedem
liczba jest podzielna przez 9, jeśli liczba powstała z sumy jej cyfr jest podzielna przez 9 bez reszty
Dzięki znajomości cech podzielności bez problemu możemy stwierdzić, czy podzielimy ją bez reszty.
Przykład:
Czy liczba 25 jest podzielna przez 5 bez reszty?
odpowiedź – tak-cyfra jedności jest piątką.

Czy liczba 252453 jest podzielna przez 7 bez reszty?
odpowiedź – nie – różnica liczby powstałej z 3 ostatnich cyfr 453 a liczbą powstałą z pozostałych cyfr 252 nie jest podzielna przez siedem

Czy liczba 3468 jest podzielna bez reszty przez 3?
Odpowiedź – tak. Suma wszystkich cyfr

Dodając do siebie liczby warto stosować zasadę dopełnień do pełnych dziesiątek.
Przykład:
Oblicz sumę liczb: ?
Najpierw dodajemy do siebie jedności, dopełniając do pełnej dziesiątki

Następnie dziesiątki:
i dopełniamy liczbą dziesiątek z pierwszego działania:
Suma liczb – dziesiątki – 90 + jedności 1 – suma 91

Powyższe zadanie zostało zweryfikowane przez nauczyciela
To top