Opracowanie:
Dzielenie pisemne przykłady

Dzielenie pisemne przykłady

Zweryfikowane

Podstawowymi działaniami są dodawanie, odejmowanie, mnożenie i dzielenie. Na małych liczbach każde to działanie jest proste. Sprawa nam się komplikuje, jeżeli musimy podzielić duże liczby przez siebie. W takich sytuacjach najbardziej jest pomocne dzielenie pisemne. Warto je opanować, ponieważ nawet w codziennym życiu bywają przypadki, że nie mamy pod ręką kalkulatora i musimy podzielić przez siebie dwie liczby.

Dzielenie możemy zapisać jako:

gdzie a to
dzielna
b to
dzielnik
c to wynik dzielenia nazywany
ilorazem

Przykład 1
Podzielmy 884 przez 2 za pomocą sposobu pisemnego.

Najpierw należy zapisać dzielną, dzielnik oraz narysować kreskę nad nimi.

Następnie bierzemy 8. Dzielimy ją przez 2.
8 : 2 = 4
Wynik dzielenia zapisujemy nad kreską. Następnie mnożymy nasz wynik przez dzielnik i zapisujemy wynik pod 8. Dokładnie tak, jak pokazane jest na rysunku.Rysujemy kreskę i wykonujemy odejmowanie.
8 – 8 to 0, więc nie trzeba go zapisywać. Następnie przepisujemy kolejną cyfrę.

Znowu dzielimy 8 zaznaczoną na niebiesko przez 2. Wynik zapisujemy nad kreską. Wykonujemy odejmowanie. Przepisujemy następną cyfrę z dzielnej. Wykonujemy dokładnie takie same kroki. W wyniku otrzymujemy 442.

Przykład 2

Podzielmy 124 : 3 sposobem pisemnym.


1 nie możemy podzielić przez 3. Dlatego bierzemy liczbę 12.
12 : 3 = 4


Wykonujemy odejmowanie.
Następnie przepisujemy kolejną cyfrę.

Dzielimy. W 4 nasza trójka zmieści się tylko jeden raz. a .

Zapisujemy wynik 1 nad kreską. A wynik mnożenia
na dole. Odejmujemy.

Nie ma więcej cyfr, dlatego dzielenie kończymy. Odczytujemy wynik
reszty 1.

Przykład 3

Podzielmy 311 : 2 sposobem pisemnym.


Na dole mamy 1, która nie jest podzielna przez 2. Dlatego musimy przepisać kolejną cyfrę z dzielnej.

Kontynuujemy działanie zgodnie z poznanymi zasadami.

W wyniku otrzymujemy 155 oraz 1 reszty.

W dzieleniu pisemnym ważne jest zapisywanie w dobrych miejscach wyników, żeby się nie pogubić.
Reszta nigdy nie może być większa niż dzielnik.
Umiejętność dzielenia pisemnego naprawdę jest przydatna!

Powyższe zadanie zostało zweryfikowane przez nauczyciela
To top