Opracowanie:
Energia potencjalna jednostka

Energia potencjalna jednostka

Zweryfikowane

Energia potencjalna- energia, która ma bezpośrednie powiązanie z grawitacją. Jest ona zależna od położenia ciała.
Wzór na energię potencjalną wyrażamy za pomocą wzoru:

gdzie
m- masa,
g- przyspieszenie ziemskie,
h- wysokość.

Jednostka energii potencjalnej to dżul, oznacza się skrótem J.
Należy pamiętać, że 1J = 1N
1m oraz 1N = 1kg 1 m/s2. N to skrót od jednostki Newton.

Zadanie 1
Oblicz energię potencjalną Zbigniewa, który waży 90kg i wspina się pod drabinie na wysokości 11 metrów.

Dane:
m = 90kg
h = 11m
g = 10m/s2

Należy pamiętać, że g to stała fizyczna, więc jako g przyjmiemy 10m/s2, jeżeli w treści zadania byłaby informacja jaką przybliżoną wartość przyjąć w zadaniu, to trzeba zastosować się do wskazówki.

Zapisujemy wzór na energię potencjalną:
Ep =
E
p = 90kg 10m/s2 11m = 900N 11m = 9900J

Korzystając ze swojej wiedzy, że przedrostek kilo to 103, można zamienić 9900J na 9,9kJ.

Wskazówka
Należy pamiętać, że trzeba podstawiać dane z poprawnymi jednostkami. Gdyby w zadaniu były podane dekagramy, to trzeba zamienić je na kilogramy.

Powyższe zadanie zostało zweryfikowane przez nauczyciela
To top