Opracowanie:
Eta kwadrat

Eta kwadrat

Zweryfikowane

Podczas badania, charakteryzowania, rozpoznawania, analizy i korelacji danych można wyznaczyć wiele ważnych współczynników świadczących o sile związku lub specyfikacji rodzaju danych. Jednym z nich jest parametr eta kwadrat . Parametr eta kwadrat przyjmuje wartości z przedziału .

Wzór na klasyczny współczynnik eta kwadrat ():gdzie:
suma kwadratów dla danego czynnika lub interakcji czynników

suma całkowita kwadratów

Uwaga: Klasyczny współczynnik eta kwadrat ( ) jest nazywany również miarą siły efektu.

Kwadrat parametru eta kwadrat ( ) pozwala na określenie procentu zmiennej zależnej wyjaśnianej przez zmienną niezależna. Wartość ta wyrażona w procentach (tj. wartość ) określa procentową wartość determinacji:


Innym parametrem jest cząstkowy współczynnik eta kwadrat ( ):

Wzór na cząstkowy współczynnik eta kwadrat ( ):


gdzie:
suma kwadratów dla danego czynnika lub interakcji czynników

suma kwadratów dla błędu, który również często jest wyrażany procentowo.

Powyższe zadanie zostało zweryfikowane przez nauczyciela
To top