Opracowanie:
Fotosfera

Fotosfera

Zweryfikowane

Fotosfera jest widzialną, powierzchniową warstwą gwiazdy. Emituje ona na zewnątrz gwiazdy fale elektromagnetyczne w postaci światła widzialnego. Znajduje się poniżej warstw korony i chromosfery, wraz z chromosferą oraz koroną słoneczną tworzą atmosferę słoneczną. Fotosfera słońca to powierzchnia sferyczna naszej dziennej gwiazdy, z niej właśnie wysyłane są światło oraz energia cieplna we wszystkich kierunkach w przestrzeń kosmiczną. Należy wiedzieć, że jest ona odpowiedzialna jest za dynamikę korony słonecznej, ponadto jest odpowiedzialna również za rozbłyski powierzchniowe jak też jest źródłem palm słonecznych. Celem obliczenia jej temperatury należy przyrównać maksimum widma do widma ciała doskonale czarnego. Musimy wiedzieć, że grubość fotosfery jest stosunkowo niska, tym sposobem możemy obserwować słońce jako obiekt o dobrze określonym brzegu. Zasygnalizować należy jednak, że fotosfera czerwonych olbrzymów jak też nadolbrzymów niejednokrotnie jest bardzo rozległa, dlatego też efekt pociemnienia brzegowego będzie intensywny. Na fotosferze słońca jesteśmy w stanie dojrzeć plamy, rozbłyski oraz granule. Naukowcy gdyby mieli tylko możliwość dotarcia do wnętrza fotosfery, znaleźliby się w warstwie bardzo rozrzedzonej plamy. Plama ta jest 10000 razy bardziej rozrzedzona niż powierzchnia ziemi. To co musimy wiedzieć o fotosferze, że ma wielką bezwzględną grubość. Naukowcy mówią o pewnym fenomenie, gdyż to co z daleka uważane jest za całkowicie nieprzezroczyste, patrząc z bliska okaże się całkowicie przezroczystym. Nad fotosferą napotkamy na rozrzedzone gazy. Temperatura powierzchni słońca, czyli omawianej fotosfery wynosi 6000 stopni Celsjusza.

Powyższe zadanie zostało zweryfikowane przez nauczyciela
To top