Opracowanie:
Grafy

Grafy

Zweryfikowane

GRAFY
GRAF jest to pojęcie matematyczne, struktura matematyczna za pomącą której możemy przedstawić istniejące w świecie zależności w prosty sposób. Dział, który zajmuje się grafami w matematyce nazywamy TEORIA GRAFÓW.

Grafy poznajemy już w pierwszej klasie szkoły podstawowej. Za pomocą grafów rozwiążemy proste zadania tekstowe z dodawania i odejmowania, sprawdzimy czy odejmowanie jest działaniem odwrotnym do dodawania, a także czy dzielenie jest odwrotne do mnożenia. Graf możemy przedstawić w formie grafu strzałkowego, w formie drzewa lub tabelki .

Przykłady zadań z wykorzystaniem grafów:
Zadanie 1:
Uzupełnij grafy i napisz pod każdym z nich właściwe działanie:
a)

5 + 8 =
13
W pustym polu w grafie powinniśmy wpisać liczbę 13.

b)


47 –
12 = 35

Puste miejsce w grafie powinniśmy uzupełnić wpisując liczbę 12.

Zadanie 2:
Wykonaj sprawdzenie działania za pomocą grafu:
a) 14 + 8 = 22 bo 22 – 8 = 14

b) 100 – 15 = 85 bo 85 + 15 = 100

c) 4 x 8 = 32 bo 32 : 8 = 4

Zadanie 3:
Uzupełnij graf:
rozwiązanie :
Na czerwono zapisane mamy wyniki otrzymane z obliczenia grafu.

Powyższe zadanie zostało zweryfikowane przez nauczyciela
To top