Opracowanie:
Homogeniczność wariancji

Homogeniczność wariancji

Zweryfikowane

Homogeniczność czyli inaczej jednolity, równy.

Homogeniczność wariancji wykorzystujemy do tego, aby zbadać czy wariancję danych grup są równe, jednolite, jednorodne.
Homogeniczność wariancji bada się to za pomocą testów parametrycznych. Testami, które badają równość wariancji są Levene’a lub Browna Forstyha.

Test Levene’a :
gdy ważność istotności tego testu będzie mniejsza niż
p < 0,05 to wtedy wiemy ze wariancje nie są jednorodne.
Natomiast gdy
p > 0,05 to wariancje są homogeniczne.

Jedną z metoda do porównywania jednolitości wariancji jest jednoczynnikowa analiza wariancji. Mówi ona nam tylko, że wariancje różnią się miedzy sobą, ale nie podaje które dokładnie.

Inną metodą jest też t student, która używamy gdy mamy do porównania dwie grupy. Nie można porównywać ze sobą kilku grup.

Dzięki homogeniczności wariancji badamy czy wariancję są w grupach są podobne. Jeśli nie są to metoda ANOVA wyjaśnia jakie czynniki wpłynęły na to, że wariancje w grupach różnią się od siebie.

Powyższe zadanie zostało zweryfikowane przez nauczyciela
To top