Opracowanie:
Homoscedastyczność

Homoscedastyczność

Zweryfikowane

Homoscedastyczność jest pojęciem, z którym możemy spotkać się na studiach na zajęciach z matematyki lub statystyki. Jest to własność opisująca zbiór wartości losowych, standardowo przedstawianych na wykresie punktowym. Homoscedastyczność występuje, jeśli wariancja jest skończona i podobna na przestrzeni wszystkich zmiennych. Przeciwieństwem homoscedastyczności jest heteroscedastyczność, która występuje, gdy wariancja różni się zależnie od wybranych wartości, lub jest nieskończona.
Te ciężkie do wymówienia i zrozumienia własności najlepiej zilustrują wykresy, które sprawią, że definicja znacznie się rozjaśni:

Na wykresie homoscedastycznym wszystkie wartości są bardzo bliskie przewidywanej wartości, którą byśmy otrzymali przeprowadzając przez wykres prostą tak, aby połowa wartości znalazła się nad nią, a połowa pod nią. Natomiast w przypadku wykresu heteroscedastycznego od razu widzimy, że przy przeprowadzeniu takiej prostej, na początku odchylenie od niej jest niewielkie, zaś wraz ze wzrostem wartości, wariancja znacznie wzrasta.
Homoscedastyczność można obliczyć matematycznie za pomocą testów White’a czy Breuscha-Pagana. Testy te używają jednak bardzo zaawansowanej matematyki, i ich opisanie może być treścią kolejnego, znacznie dłuższego wypracowania.

Powyższe zadanie zostało zweryfikowane przez nauczyciela
To top