Opracowanie:
Jonosfera

Jonosfera

Zweryfikowane

Jonosfera to zjonizowana warstwa atmosfery powyżej 50- 60 km. nad powierzchnią Ziemi do wysokości 1000km. Jonosfera reaguje na różne ziemskie zjawiska m.in. na trzęsienia ziemi, tsunami i wybuchy wulkanów.
Projekt ’ COSTO- Udział danych SWARM we wczesnym wykrywaniu tsunami i innych zagrożeń naturalnych’ wykazał oddziaływanie pomiędzy jonosferą, magnetosferą, niższą atmosferą powierzchni Ziemi, poziomem morza przy wykorzystaniu obserwacji pola magnetycznego przez satelity geometrycznej misji badawczej Swarm. Jonosfera ma kilka warstw:
a) warstwa D, najniżej, powstała na skutek fotojonizacji tlenku azotu (II);
b) warstwa E, położona jest wyżej niż warstwa D, na wysokości 90- 120 km., jonizacja w tej warstwie spowodowana promieniowaniem X;
c) warstwa E3, występuje w warstwie E, w postaci małych 'obłoków’;
d) warstwa F, na wysokości od 120 do 450 km., promieniowanie ultrafioletowe UV słońca z zakresu 10- 100 mm jonizuje tlen atomowy;
e) warstwa C, położona poniżej warstwy D, na wysokości 65- 70 km, jonizacja ma charakter incydentalny;
f) warstwa G, położona poniżej warstwy F2, mieści się na wysokości 700- 800 km., ma niewielki wpływ na rozchodzenie się fal radiowych;

Powyższe zadanie zostało zweryfikowane przez nauczyciela
To top