Opracowanie:
Klotoida

Klotoida

Zweryfikowane

Temat : Klotoida

Spirala kornu jest opisana bardzo dobrze przez francuskiego fizyka Marie Alfreda Korno .
Jego badania dotyczyły takich tematów jak optyka i spektroskopia.
Urodził się w 1841 roku w orleanie .
Sama spirala jest krzywą której krzywizna jest proporcjonalna do długości łuku.
Liczby ją od ustalonego punktu ( 0, 0 ) .
Odkryto ją i opisano zupełnie przypadkowo .
Bo tak naprawdę fizyk pracował nad dyfrakcją światła .
Odkrycie okazało się bardzo przydatne w wielu dziedzinach naszego życia .
Bo niby opisuje obliczenie dotyczące defrakcji fal ale, wykorzystujemy ją w projektowaniu dróg i lini kolejowych .
Możemy to opisać w ten sposób że samochód poruszający się po klotoidzie ze stałą prędkością liniową ma jednostajne przyśpieszenie kątowe i siłę odśrodkową.
Ta ciekawa krzywa ma dwa punkty symetryczne wygląda to w ten sposób że punkt, który krzywa okrąża nie skończenie wiele razy.
Zbliża się ona do niego na dowolnie małą odległość ale nigdy go nie osiąga.
Przykładem takiego punktu jest biegun spirali logarytmicznej.
należy też wspomnieć o punkcie przegięcia który występuje w klotoidzie a oś ox jest styczna do krzywej w tym punkcie
Równanie parametryczne klotoidy ma następującą postać:
Punkty asymptotyczne krzywej:

Powyższe zadanie zostało zweryfikowane przez nauczyciela
To top