Opracowanie:
Komórka elementarna

Komórka elementarna

Zweryfikowane

Komórka elementarna
Pojęcie komórki elementarnej jest wykorzystywane w
krystalografii, czyli dziedzinie nauki, która zajmuje się opisem, klasyfikacją oraz badaniem kryształów, krystalitów i innych substancji mających strukturę częściowo uporządkowaną.
Komórka elementarna jest najmniejszą powtarzalną częścią struktury kryształu. Zawiera ona wszystkie rodzaje cząstek, atomów oraz jonów. Tworzą one określoną sieć krystaliczną.
Sieć krystaliczna – szczególne ułożenie atomów, cząstek w ciele stałym. Charakteryzuje się symetrią i uporządkowaniem.
Komórka elementarna dzięki sieci krystalicznej charakteryzuje się zamkniętą siecią przestrzenną, której cechą jest symetria. Powtarza się we wszystkich 3 osiach. Co ważne, zawsze ma kształt równoległościanu.
Równoległościan – ma 3 pary równoległych przyległych ścian, które są równoległobokami.

Niektóre przykłady komórek elementarnych
1.Komórka elementarna układu regularnego (sześciennego) – wszystkie jednostki osiowe są do siebie prostopadłe i mają tę samą długość.
2.Komórka elementarna układu tetragonalnego – wszystkie osie są do siebie prostopadłe, dwie z nich mają tę samą długość.
3.Komórka elementarna układu trójskośnego – jednostki osiowe różnią się długością i kąt pomiędzy nimi jest inny niż 90 stopni.
4.Komórka elementarna układu heksagonalnego – 3 z 4 osi leżą na jednej płaszczyźnie i mają taką samą długość, a kąt pomiędzy nimi to 120 stopni.
5.Komórka elementarna układu rombowego – wszystkie trzy jednostki osiowe są do siebie prostopadłe, ale mają różne długości.
6.Komórka elementarna układu jednoskośnego – wszystkie 3 jednostki osiowe mają różne długości i 2 kąty są proste, a trzeci kąt ma inną wartość.

Powyższe zadanie zostało zweryfikowane przez nauczyciela
To top