Opracowanie:
Liczba neutronów

Liczba neutronów

Zweryfikowane

Liczba neutronów, jest to liczba, która jest związana z liczbą masową i atomową. Neutrony i protony znajdują się w jądrze atomowym pierwiastka.
Jaka jest liczba masowa atomu. masa atomu
X jest dowolnym pierwiastkiem chemicznym
A to liczba masowa
Z to liczba atomowa

Jak już pewnie wiesz, liczba atomowa stanowi liczbę elektronów, która jest równa liczbie protonów —->
l. atomowa = l. protonów = l. elektronów
Liczba masowa to suma neutronów oraz protonów. l. masowa = l. neutronów + l. protonów

Jeśli więc chcemy obliczyć liczbę neutronów, musimy od liczby masowej odjąć liczbę protonów, a więc liczbę atomową i otrzymujemy wtedy liczbę neutronów.

Zadanie 1
Oblicz liczbę neutronów w potasie.

Rozwiązanie:

Szukamy potasu w układzie pierwiastków chemicznych.
5 szt. - EduTab UKŁAD OKRESOWY PIERWIASTKÓW - 10,50 zł - Allegro.pl - Raty  0%, Darmowa dostawa ze Smart! - Pyskowice - Stan: nowy - ID oferty:  9103484742
Potas jest w 1 grupie i 4 okresie.
Odczytujemy jego liczbę masową i atomową. Liczbę masową zazwyczaj zaokrąglamy do liczb całkowitych. Ułatwia to obliczenia.

Liczba masowa: 39
Liczba atomowa: 19

Odczytujemy więc, że
l. protonów: 19
l. elektronów: 19

l. neutronów = l. masowa – l. protonów = 39 – 19 = 20

Odpowiedź: W jądrze atomowym potasu znajduje się 20 neutronów.

Zadanie 2
Oblicz liczbę neutronów tlenu.

Rozwiązanie:

Te zadanie wykonujemy tak samo jak poprzednio. Tym razem pozwolę sobie skrócić sobie ten zapis.

Legenda: e – elektrony, p – protony, n – neutrony

p = 8
e = 8
n = 16 – 8 = 8

Odp. Liczba neutronów to 8.

Czy potrafisz określić liczbę neutronów bromu nie wykonując żadnych obliczeń na kartce? Spróbuj!

Powyższe zadanie zostało zweryfikowane przez nauczyciela
To top