Opracowanie:
Liczba nukleonów

Liczba nukleonów

Zweryfikowane

Liczba nukleonów
Nukleony to inaczej protony i neutrony, które skupione są w jądrze atomowym. Zatem liczba nukleonów to suma liczby protonów i neutronów. Zobaczmy jak przedstawiane są pierwiastki w układzie okresowym na przykładzie węgla.

Widzimy nazwę oraz symbol pierwiastka. Liczba, w tym wypadku 6, widniejąca koło symbolu węgla, to liczba atomowa Z inaczej zwana liczbą porządkową. Określa ona ilość protonów i elektronów. Wiemy zatem, że węgiel ma 6 elektronów i 6 protonów. Pod nazwą pierwiastka widzimy jego masę atomową. Praktycznie cała masa atomu skupiona jest w jądrze atomowym, ponieważ protony i neutrony ważą 1 u, natomiast elektron waży 1/1840 u. Gdy zaokrąglimy tą liczbę do całości, to powstanie nam liczba masowa A, która określa ilość nukleonów. Możemy wtedy zapisać dany pierwiastek w ten sposób:

Zatem, aby określić ilość nukleonów, wystarczy zaokrąglić masę atomową pierwiastka do całości. Jeżeli zaś zadanie będzie od nas wymagało przedstawienia od nas liczby nukleonów z podziałem- ile protonów ile neutronów, to nic nie stoi na przeszkodzie. Liczbę protonów już znamy- ich ilość określa liczba atomowa Z, jeśli natomiast chcemy obliczyć ilość neutronów, to musimy od liczby masowej A odjąć liczbę atomową Z. Zatem węgiel będzie miał 12 nukleonów- 6 protonów i 6 neutronów.

Ćwiczenie
Określi liczbę nukleonów, protonów i neutronów skandu.
Najpierw musimy odnaleźć skand w układzie okresowym. Skand leży w 3 grupie i 4 okresie.
Następnie odczytujemy liczbę atomową Z, która jest równa 21. Skand ma zatem
21 protonów.
Następnie zaokrąglamy masę atomową skandu do całości, aby otrzymać liczbę masową A. Otrzymujemy 45. Skand ma zatem
45 nukleonów.
Aby obliczyć ilość neutronów odejmujemy od liczby nukleonów liczbę protonów.
. Skand ma zatem 24 neutrony.
Zapamiętaj!
O ilości nukleonów informuje nas liczba masowa A, którą otrzymamy po zaokrągleniu masy atomowej pierwiastka do całości. Liczba nukleonów to suma liczby protonów i neutronów.

Powyższe zadanie zostało zweryfikowane przez nauczyciela
To top