Opracowanie:
Liczebność próby

Liczebność próby

Zweryfikowane

Statystyka jest to dziedzina zajmująca się badaniami statystycznymi. Do przeprowadzenia badania statystycznego konieczny jest udział pewnej części populacji, czyli próby. Nie zawsze badaniu statystycznemu podlegają ludzie. Badanie statystyczne może być przeprowadzane na zwierzętach, roślinach oraz innych jednostkach. Wybranie odpowiedniej próby jest bardzo ważne, ponieważ na podstawie wyników z próby, wyznacza się wnioski na temat całej populacji. Najlepszym sposobem na wybór próby jest wybór losowy. Oczywiście próba musi być odpowiednio liczna. Oczywiście najlepsze jest przebadanie całej populacji, ale generuje to ogromne koszty oraz zabiera mnóstwo czasu.

Najłatwiej opisać to na przykładzie. Musimy przeprowadzić badanie na temat ocen w szkołach podstawowych z matematyki w pewnym mieście. Mamy dwa sposoby wyboru uczniów, którzy będą podlegali temu badaniu statystycznemu:
Wybór 1) Sposób losowy. Losowo zostają wybrani uczniowie z 4 szkół w mieście. Szkoły mają zróżnicowany poziom.
Wybór 2) Pani od matematyki wybiera osoby z kółka matematycznego, które biorą udziały we wszystkich konkursach matematycznych oraz mają w nich wysokie osiągnięcia.

Taki skrajny przykład pokazuje, że wybór losowy jest najlepszym wyborem, ponieważ można otrzymać wiarygodne wyniki.
Przez wybór drugi otrzymamy sfałszowane wyniki. Osoby te prawdopodobnie mają bardzo dobre oceny z matematyki, a nie znaczy to, że cała populacja (wszyscy uczniowie szkół podstawowych w pewnym mieście) ma same 5 z matematyki.

Powyższe zadanie zostało zweryfikowane przez nauczyciela
To top