Opracowanie:
Losowanie warstwowe

Losowanie warstwowe

Zweryfikowane

Losowanie warstwowe to nic innego jak losowanie próby oddzielnie z każdej części. Każda z tych części nazywa się warstwą populacji generalnej, które zostały wydzielone przed losowaniem.
Jeżeli dochodzi do sytuacji, w której populacja jest niejednorodna, używamy tego właśnie sposobu – losowania warstwowego. Zamiast losować próbki z jednej warstwy, często dzieli się je najpierw na mniejsze, po to, aby później losować z nich próbki. W większości przypadków jest to skuteczne, ponieważ często zwiększa to reprezentatywność próby oraz zmniejsza jej błąd. Każda z warstw powinna być rozłączna – innymi słowy, żaden element nie może znajdować się w więcej niż jednej warstwie. Każda z warstw powinna być także wyczerpująca – warstwy powinny dawać całą populację, czyli każdy element populacji powinien należeć do jednej warstwy. Należy również pamiętać, że populację możemy podzielić na nie więcej niż sześć warstw.
Drugim przykładem, dla którego stosuje się losowanie warstwowe jest duże zróżnicowanie badanej populacji. W tym przypadku równocześnie dochodzi do wystąpienia dużej ilości jednostek posiadających tę samą wartość zmiennej. Taka sytuacja może nastąpić w momencie, w którym zostaną wylosowane elementy posiadające identyczną wartość zmiennej.

Powyższe zadanie zostało zweryfikowane przez nauczyciela
To top