Opracowanie:
Macierz transponowana

Macierz transponowana

Zweryfikowane

Transponowanie macierzy polega na zamianie kolumn macierzy na wiersze i wierszy na kolumn

Zapisujemy to za pomocą : AT

Przykłady :

Przykład 1 :

A = [ 1, 2, 3, 4, 5, 6 ,7 ,8 ]
Zamiana na macierz transponowaną:
| 1 |
| 2 |
| 3 |
AT = | 4 |
| 5 |
| 6 |
| 7 |
| 8 |

Przykład 2:

| 2 3 4 2 |
B= | 1 4 3 9 |
| 2 4 1 7 |

Macierz transponowana :

| 2 1 2 |
BT = | 3 4 4 |
| 4 3 1 |
| 2 9 7 |

Przykład 3:
C = [ 1 8 ]

Macierz transponowana :

CT = | 1 |
| 8 |

Przykład 4:

| 2 7 6 2|
| 7 2 5 1 |
D = | 2 5 7 8|
| 2 6 9 1 |
| 1 6 8 2 |

Macierz transponowana :

| 2 7 2 2 1 |
DT = | 7 2 5 6 6 |
| 6 5 7 9 8 |
| 2 1 8 1 2 |

Przykład 5:

| 2 4 7 |
E = | 5 8 2 |
| 8 5 2 |

Macierz transponowana:

| 2 5 8 |
ET = | 4 8 5 |
| 7 2 2 |

Przykład 6:

| 3 |
F = | 2 |
| 2 |

Macierz transponowana:

FT = | 3 2 2 |

Przykład 7:

| 7 |
| 4 |
| 5 |
G = | 2 |
| 7 |
| 6 |
| 5 |

Macierz transponowana :

GT = | 7 4 5 2 7 6 5 |

Przykład 8:

| 9 |
F = | 6 |
| 2 |

Macierz transponowana:

FT = | 9 6 2 |

Przykład 9:

| 8 |
| 2 |
| 7 |
| 7 |
| 5 |
| 6 |
G = | 2 |
| 7 |
| 6 |
| 1 |
| 8 |
| 9 |
| 2 |

Macierz transponowana :

GT = | 8 2 7 7 5 6 2 7 6 1 8 9 2 |

Przykład 10:

H = | 2 7 6 3 5 |

Macierz transponowana:

| 2 |
| 7 |
H T = | 6 |
| 3 |
| 5 |

Przykład 11:

I = | 6 5 8 2 1 6 |

Macierz transponowana:

| 6 |
| 5 |
| 8 |
IT = | 2 |
| 1 |
| 6 |

Przykład 12:

J = | 2 6 8 |

Macierz transponowana :

| 2 |
JT = | 6 |
| 8 |

Przykład 13 :

K = | 5 7 4 5 8 3 6 8 2 1 6 |

Macierz transponowana :

| 5 |
| 7 |
| 4 |
KT = | 5|
| 8 |
| 3 |
| 6 |
| 8 |
| 2 |
| 1 |
| 6 |

Przykład 14:

L = | 2 5 8 |

Macierz transponowana:

| 2 |
L T= | 5 |
| 8 |

Powyższe zadanie zostało zweryfikowane przez nauczyciela
To top