Opracowanie:
Mnożenie pisemne

Mnożenie pisemne

Zweryfikowane

Mnożenie to jedno z czterech podstawowych działań matematycznych obok dodawania, odejmowania, dzielenia. Mnożenie w zakresie 100 bardzo łatwo obliczyć w pamięci, ponieważ w szkołach podstawowych uczymy się tabliczki mnożenia, którą pamiętamy już zawsze. Tabliczka mnożenia przydaje się również w mnożeniu pisemnym. Mnożenie pisemne jest to pisemny sposób obliczenia iloczynu dwóch liczb. Przykładowe zastosowanie sposobu pisemnego to mnożenie kilkucyfrowych liczb przez siebie. W pamięci jest to trudne do policzenia, a nie zawsze pod ręką mamy kalkulator, na którym możemy wykonać to działanie.
Na początku przypomnę czym jest mnożenie.


Mnożenie zapisujemy za pomocą symbolu kropki.
a oraz b to
czynniki mnożenia
a to
mnożna
b to
mnożnik
c to
wynik mnożenia, inaczej zwany iloczynem

Mnożenie odczytujemy a razy b to się równa c.

Przypomnę również tabliczkę mnożenia
Tabliczka mnożenia:

1


2


3


4


5


6


7


8


9


10


2


4


6


8


10


12


14


16


18


20


3


6


9


12


15


18


21


24


27


30


4


8


12


16


20


24


28


32


36


40


5


10


15


20


25


30


35


40


45


50


6


12


18


24


30


36


42


48


54


60


7


14


21


28


35


42


49


56


64


70


8


16


24


32


40


48


56


64


72


80


9


18


27


36


45


54


64


72


81


90


10


20


30


40


50


60


70


80


90


100


Mnożenie pisemne liczb całkowitych

Przykład 1
Pomnożymy liczby 127 przez 6. W pamięci jest to wykonalne, ale ciężkie, dlatego pokażę jak zrobić to za pomocą sposobu pisemnego.
Najpierw zapisujemy liczby pod sobą, w następujący sposób:

Przyjęło się, że jeżeli liczby mają różną liczbę cyfr, to liczbę, która jest posiada więcej cyfr zapisujemy na górze, a liczbę, która ma mniej cyfr zapisujemy pod nią. Oczywiście zapisujemy jedności pod jednościami, dziesiątki pod dziesiątkami i tak dalej. Zapisujemy również symbol mnożenia, żeby wiedzieć jakie działanie aktualnie wykonujemy.

Rozpoczynamy nasze mnożenie.
Najpierw mnożymy 6 razy 7, jest to 42.

Zapisujemy 2 pod kreską, ponieważ jest to liczba jedności, a 4 zapisujemy nad kolejną cyfrą z lewej strony.
Następnie mnożymy 6 razy 2, wynikiem będzie 12. Natomiast mamy jeszcze 4 (zapisaną na czerwono), którą musimy dodać. 12 + 4 = 16. Znowu zapisujemy jedności pod kreską, a cyfrę dziesiątek zapisujemy dalej.

Następnie mnożymy 6 razy 1, wynikiem tego działania jest 6. Ale należy pamiętać o 1 (zapisanej na zielono). 6 + 1 = 7. Zapisujemy wynik pod kreską.

Odczytujemy wynik mnożenia:
.

W przypadku mnożenia liczby wielocyfrowej przez liczbę jednocyfrową działanie wygląda prosto. Omówię teraz mnożenie dwóch liczb wielocyfrowych przez siebie.
Przykład 2


Zapisujemy liczby zgodnie z wyjaśnionymi zasadami. Dwie liczby mają identyczną liczbę cyfr, więc możemy zapisać je w dowolny sposób. Ja zapiszę w taki sposób:

Rozpoczynamy mnożenie od prawej strony. Najpierw mnożymy 3 razy 5 = 15. Zapisujemy 5 pod kreską, a 1 nad kolejną cyfrą w odpowiedni sposób.

Zapisałam 1 czerwonym kolorem.
Następnie musimy pomnożyć 5 razy 2. Wynikiem tego działania jest 10, ale należy pamiętać o dodaniu 1 zapisanej na czerwono. 10 + 1 = 11. Zapisujemy wynik pod kreską.

Dlaczego nie zapisaliśmy tylko 1 pod kreską, a 1 na górze? Ponieważ pomnożyliśmy już 5 przez wszystkie cyfry pierwszej liczby, więc i tak musimy przepisać tą jedynkę pod kreską.
Następnie zabieramy się za mnożenie 4 przez 3. Wynikiem jest 12. Zapisujemy w odpowiedni sposób:

Dlaczego zapisujemy w tym miejscu?

Ponieważ zaczynamy zapis naszego wyniku pod cyfrą, którą bierzemy aktualnie pod uwagę. Dalej mnożymy 4 razy 2 = 8, ale musimy pamiętać o dodaniu 1 (zapisanej kolorem zielonym). 8 + 1 = 9.

W wyniku otrzymujemy powyższy rezultat. Ale co to znaczy? Teraz musimy dodać liczby na dole. Rysujemy kreskę i zapisujemy znak dodawania.

Dodajemy odpowiednio:

Odczytujemy wynik:

Jak widzimy, wcale nie jest to takie trudne, ale wymaga umiejętności tabliczki mnożenia. W pamięci obliczenie tego iloczynu byłoby bardzo trudne, a sposób pisemny umożliwia nam łatwe obliczenie mnożenia bez konieczności użycia kalkulatora.

Przykład 3
Obliczymy sposobem pisemnym.
Zapisujemy liczby:

Mnożymy
. Zapisujemy zgodnie z poznanymi wcześniej zasadami:

. Natomiast musimy dodać jeszcze 1, którą wcześniej „przenieśliśmy dalej”.
9 + 1 = 10, dlatego zapisujemy odpowiednio:

W kolejnym kroku obliczamy
. Dodajemy do tego wyniku 1 zapisaną wyżej. 3 + 1 = 4. Wynik zapisujemy pod kreską:

Następnie obliczamy mnożenie drugiej cyfry z dolnej liczby.
Zapiszę już wyniki tego mnożenia.


Teraz musimy dodać liczby pod kreską zgodnie z zasadami dodawania pisemnego.

Kluczem w mnożeniu pisemnym, jak i również każdym działaniu pisemnym, jest odpowiednie zapisanie wszystkich wyników oraz pilnowanie, żeby się nie pogubić. Wyniki mnożenia zapisujemy dokładnie pod innymi cyframi, ponieważ później możemy się pogubić, co dodać. Przykład:

Jeżeli zapiszemy „byle jak”, to później nie wiemy, co mamy dodawać. Bo będziemy dodawać 5 do 2 czy 1 do 2? Jeżeli mamy tylko dwucyfrowe liczby, łatwo to zweryfikować, ale jeżeli będziemy mnożyć pięciocyfrowe liczby, to nie odnajdziemy się w swoich rozwiązaniach. Ważne jest ćwiczenie, więc polecam samemu przerobić sobie różne przykłady, a następnie weryfikować wyniki na kalkulatorze.

Powyższe zadanie zostało zweryfikowane przez nauczyciela
To top