Opracowanie:
Nierówność minkowskiego

Nierówność minkowskiego

Zweryfikowane

W podanym opracowaniu znajdziesz informacje o nierównościach Minkowskiego, które są stosowane w przypadku szacowania sum ciągów lub szeregów oraz przy wyznaczaniu całek funkcji mierzalnych.

Suma ciągów:
Dla dowolnych n- wyrazowych ciągów
o kolejnych wyrazach z ciała K przy zachodzi nierówność:


Powyższa nierówność jest nazywana nierównością Minkowskiego dla sum.

Szeregi:
Dla dowolnych ciągów nieskończonych
, o kolejnych wyrazach z ciała K przy zachodzi nierówność:

jeśli szeregi;
, są zbieżne.
Powyższa nierówność jest nazywana nierównością Minkowskiego dla szeregów.

Całki:
Niech
będzie zbiorem mierzalnym w sensie miary Lebesgue’a , oraz to funkcje mierzalne dla których:

-jest mierzalna
-jest mierzalna
wówczas zachodzi nierówność:


Powyższa nierówność jest nazywana nierównością Minkowskiego dla całek.

Powyższe zadanie zostało zweryfikowane przez nauczyciela
To top