Opracowanie:
Notacja wykładnicza zadania

Notacja wykładnicza zadania

Zweryfikowane

Notacja wykładnicza wykorzystywana jest w przypadku, gdy musimy zapisać liczbę, która jest skrajnie mała lub duża. Wtedy zapis jest prostszy oraz unika się konieczności pisania wielu zer.

Liczba zapisana przy wykorzystaniu notacji wykładniczej:


gdzie
x to liczba rzeczywista, która znajduje się w przedziale od 1 do 10. Można zapisać jako przedział zamknięty <1; 10>
n to liczba całkowita, może być oczywiście ujemna lub dodatnia

Przykład:
Zapisz liczby wykorzystując notację wykładniczą:

100000 = 105 dlatego, że 105 = 10 * 10 * 10 * 10 * 10 = 100000

500000 = 5 105

550000 = 5,5 105

Dla ułatwienia można sobie zapisać jako 5,5 oraz tyle zer ile występuje w liczbie:
5,50000
W potędze będzie liczba o jaką należy przesunąć przecinek, żeby otrzymać 550000. Jak widzimy jest to 5, dlatego właśnie w notacji wykładniczej zapiszemy tą liczbę jako 5,5
105.

Taką samą zasadę stosujemy przy małych liczbach:

0,0055
Wiemy, że musimy zapisać 5,5 . Należy pomyśleć, co podstawimy za n. Musimy przesunąć przecinek o 3 miejsca, żeby otrzymać 5,5, dlatego n=-3.

0,0055 = 5,5

Powyższe zadanie zostało zweryfikowane przez nauczyciela
To top