Opracowanie:
Płaszczyzna zorientowana

Płaszczyzna zorientowana

Zweryfikowane

Temat : Płaszczyzna zorientowana

Orientacja to termin który odnosi się do różnych sytuacji związanych z intuicją przy wyborze stron przestrzeni ( prawy lub lewy ) .
Orientacja pojawia się wtedy gdy musimy wybrać stronę obiegu okręgu ( to znaczy czy jest zgodna ze wskazówkami zegara czy jest odwrotna ) .
W geometrii o. prostej ustala się przez przyjęcie jednej z półprostych która ma początek w dowolnym punkcie A .
Za półprostą dodatnią a+ a drugą która jest uzupełniająca czyli jest półprostą ujemną .
Prostą zorientowaną lub osią nazywamy prostą z ustaloną o. ( zwrotem ).
Orientacje płaszczyzny ustala się w ten sposób że przyjmujemy na tej płaszczyźnie prostej zorientowanej i przez ustalenie znaków otrzymanych półpłaszczyzn .
Zwrot dodatni gdy półprosta a
+ obraca się w około punktu a w kierunku półpłaszczyzny a+ .
Zwrot ujemny jest w tedy gdy półprosta a
obraca się w kierunku półpłaszczyzny a .
O płaszczyźnie zorientowanej mówimy gdy w płaszczyźnie wyróżniono jeden z dwóch kierunków obrotu jako dodatni a drugi który jest przeciwny jako ujemny .
Jeśli zmienimy kolejność wektorów to orientacja może się zmienić .
Orientacja to słowo które pochodzi z języka łacińskiego .
Aby zorientować przestrzeń należy wybrać sobie trzy wektory jednostkowe 2 na 2 ortogonalne .

Powyższe zadanie zostało zweryfikowane przez nauczyciela
To top