Opracowanie:
Podatność magnetyczna

Podatność magnetyczna

Zweryfikowane

Podatność magnetyczna jak magnes działa na wybraną substancję . Możemy wyznaczyć wzór, który będzie nam określał podatność magnetyczną na jednostkę objętości:
X=M/H
gdzie: M- namagnesowanie; x-jest to objętościowa podatność magnetyczna; H-jest to natężenie pola magnetycznego

Podatność magnetyczna może się zmieniać, w zależności od substancji, dzielimy je na :
ferromagnetyki- czyli substancje które są silnie przyciągane przez magnes (żelazo, nykiel i kobalt) i określane są wtedy gdy x>>0
Oprócz ferromagnetyków mamy inne substancje na które działa magnes ale są one dużo słabsze
diamagnatyki- czyli substancje które magnes słabo odpycha (miedź, woda, węgiel, srebro), i określane są wtedy gdy x<0

paramagnetyki-czyli substancje które magnes słabo przyciąga (tlen, wapń, cyna, aluminium) i określane są wtedy gdy x>0
Ciekawą rzeczą o której przeczytałam w książce jest kiedy żaba została położona w bardzo silnym polu magnetycznym lewitowała , byłam zaskoczona jak to się dzieje, aczkolwiek okazało się, ze żaba składa się głównie z wody, a woda jest diamagnetykiem i jak wiemy diamagnetyki są odpychane przez magnes. Zatem żywy organizm składający się z wody zostanie odepchnięty przez silne pole magnetyczne.

Powyższe zadanie zostało zweryfikowane przez nauczyciela
To top