Opracowanie:
Ruch jednostajnie prostoliniowy

Ruch jednostajnie prostoliniowy

Zweryfikowane

Ruch jednostajnie prostoliniowy to ruch gdzie ciało porusza się po torze w linii prostej. Także pokonuje jednakowe odcinki drogi w takich samych odstępach czasowych, a prędkość nie ulega zmianie. Prędkość jest wielkością wektorową i w ruchu jednostajnie przyspieszonym można obliczyć ją ze wzoru:
,
V- prędkość, s- droga, t- czas.

Drogę po przekształceniu wzoru wolno nam obliczyć z następującego wzoru:
.
Jednostką prędkości w układzie SI jest
, czasami też spotkamy , a drogi jednostką jest metr. A przedstawić można go za pomocą wykresu. Wtedy rysujemy oś pionową jest to droga czyli s i poziomą jest to czas czyli t, zaznaczamy punkty pomiarowe i na samym końcu przez zaznaczone punkty przeprowadzamy prostą linie.
Przykładem w życiu codziennym ruchu jednostajnie prostoliniowego jest jadący pociąg po torze w linii prostej pokonujący takie same odległości w jednakowych odstępach czasowych. Również może być to samochód, który pokonuje jednakowe odcinki drogi w takich samych odstępach czasowych.


Powyższe zadanie zostało zweryfikowane przez nauczyciela
To top