Opracowanie:
Sin pi

Sin pi

Zweryfikowane

Funkcja sinus dla argumentu przyjmuje wartość równą zero. Możemy to zauważyć analizując przebieg zmienności wykresu funkcji (rysunek poniżej).Jeśli pamiętasz, że

to możemy również zapisać, że


Uwaga: Analizując przebieg zmienności funkcji sinus możesz zauważyć wiele ciekawych własności między innymi możemy zauważyć, że funkcja
dla (gdzie to zbiór liczb całkowitych).

Korzystając z wzorów redukcyjnych dla funkcji sinus

możemy zauważyć, że:
Wzór :

dla

prowadzi nas do własności:

Wzór:

dla

prowadzi nas do własności:

Korzystając z koła trygonometrycznego:

w szczególnym przypadku: dla widzimy, że

Poniżej znajdują się przykłady zadań w których musimy zastosować zależność: .

Ćwiczenie 1. Wyznacz wartość wyrażenia korzystając z podanej tabeli: