Opracowanie:
Skala porządkowa

Skala porządkowa

Zweryfikowane

Skala porządkowa jest rodzajem skali pomiarowej. Zmienne, kiedy przyjmują wartości, dla których dane jest uporządkowanie, czyli kolejność, znajdują się na skali porządkowej. Ważne, że nie da się normalnie, czyli zrozumiale określić różnicy ani też ilorazu pomiędzy dwiema wartościami.

Jest wiele przykładów zmiennych porządkowych oraz takich, które nie są zmiennymi porządkowymi. Poniżej znajduje się tylko kilka. Przykłady:
1. zmiennych porządkowych: wykształcenie, kolejność zawodników w wynikach (na podium);
2. zmiennych, które nie są porządkowe: płeć, wiek, temperatura.

Wyróżnia się też wiele dopuszczalnych operacji statystycznych. Są nimi między innymi:
1. porównywanie wartości – która jest większa, a która mniejsza, lecz bez określania ich konkretnej różnicy;
2. zliczanie, inaczej obliczanie;
3. liczenie frakcji, czyli procentu całości;
4. binaryzacja, czyli zamiana zmiennej nominalnej na szereg zmiennych dychotomicznych , które przyjmują przykładowo wartość 1 wtedy, gdy oraz 0 w przeciwnym wypadku;
5. moda, inaczej dominanta;
6. obliczanie centyli, a w tym mediany.
Ważne, aby pamiętać, że takie operacje jak: działania arytmetyczne, średnia arytmetyczna, odchylenie standardowe czy klasyczna korelacja nie są dopuszczalne.
W zmienną porządkową można przekształcić dowolną zmienną na skali interwałowej lub ilorazowej przy użyciu rangowania.

Powyższe zadanie zostało zweryfikowane przez nauczyciela
To top