Opracowanie:
Spin

Spin

Zweryfikowane

Spin
Czym jest spin elektronu?
Spin elektronu to jest własny moment pędu elektronu, czyli kierunek jego obrotu wokół własnej osi. Elektron może mieć spin ½ lub -½, to znaczy, że elektrony mogą się różnić jedynie orientacją (↑ oraz ↓).

Model spinu elektronu

Liczba magnetyczna spinowa
Liczba magnetyczna spinowa to jedna z liczb kwantowych. Czym są liczby kwantowe? Liczby kwantowe to liczby, określające stan kwantowy (energetyczny) elektronu w atomie lub jonie. Te liczby określają m. in.: energię elektronu w atomie (wskazuje na której powłoce znajduje się elektron), kształt orbitali, liczbę poziomów orbitalnych i spin (Liczba magnetyczna spinowa). Zapisujemy liczbę magnetyczną spinową jako ms.

Zakaz Pauliego
Zgodnie z zakazem Pauliego w atomie lub jonie nie mogą istnieć dwa elektrony o identycznych wartościach. Oznacza to, że w jednym atomie nie ma elektronów, które mają wszystkie cztery liczby kwantowe o takich samych wartościach, muszą różnić się przynajmniej jedną z nich.

Powyższe zadanie zostało zweryfikowane przez nauczyciela
To top