Opracowanie:
Statystyk medyczny

Statystyk medyczny

Zweryfikowane

Statystyk medyczny

W taki sposób można określić osobę, która jest dobrze przygotowana z zakresu nauk medycznych i społecznych.

Jaki umiejętności są potrzebne do wykonywania zakresu obowiązków statystyki medycznej?
Po pierwsze trzeba znać pojęcia statystyczne i matematyczne oraz umieć czytać dokumentację medyczną i statystyki medyczne.
Niezbędna jest umiejętność pozyskiwania i zbierania danych, wnioskowania danych statystycznych.
pomiarów.
Ważne jest, aby statystyk medyczny posiadał kompetencje w kilku dziedzinach, zwłaszcza w zakresie ochrony zdrowia, jak i umiejętność korzystania i zarządzania bazami danych.

Co robi statystyk medyczny?

Praca polega na analizowaniu i zbieraniu danych statystycznych z obszaru medycznego. Jego zadaniem jest planowanie, organizowanie oraz koordynacja zbierania informacji oraz analiza uzyskanych wyników.
Ostatecznym celem pracy statystyka jest prezentacja danych w postaci raportów i zestawień.

Najczęściej działy dokumentacji i statystyki medycznej wchodzą w zakres struktur szpitalnych.

Powyższe zadanie zostało zweryfikowane przez nauczyciela
To top