Opracowanie:
Statystyka publiczna

Statystyka publiczna

Zweryfikowane

Choć może wydawać się to dla nas zaskakujące, niektóre pojęcia matematyczne, a szczególnie statystyczne, zostały oficjalnie opisane w prawie obowiązującym w Rzeczpospolitej Polskiej. Przykładem takiego prawa jest Ustawa z dnia 29 czerwca 1995 r. o statystyce publicznej. Jest to 33-stronicowy dokument, który opisuje różne zagadnienia odnośnie danych i statystyk opisywanych w przestrzeni publicznej.
Jednym z takich pojęć jest statystyka publiczna. Według ustawy jest to
„system zbierania danych statystycznych, gromadzenia, przechowywania i opracowywania zebranych danych oraz ogłaszania, udostępniania i rozpowszechniania wyników badań statystycznych jako oficjalnych danych statystycznych”[1].
Bliskim nas praktycznym przykładem statystyki publicznej są spisy powszechne. Jeden z takich spisów odbył się w 2021 roku – i prawdopodobnie my albo nasze rodziny wszyscy wzięliśmy w takim spisie udział. Spis ten polegał na wypełnieniu przez internet lub osobiście w urzędzie formularza dotyczącego naszego zamieszkania, domowników, pracy, religii oraz wszelakich mniej lub bardziej prywatnych informacji o nas.
Po zakończeniu spisu, zebrane dane są analizowane przez rządowych analityków i statystyków. Na ich podstawie rząd naszego kraju wie więcej o obywatelach, i jest w stanie ukierunkować swoje działania tak, aby były one pożyteczne dla jak największej liczby Polaków. Jest to jeden z przykładów praktycznego użycia jednego z działów matematyki, jakim jest statystyka, a konkretnie statystyka publiczna.

Wykorzystałam tekst z ustawy z oficjalnej rządowej strony.
[1] http://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WDU19950880439/U/D19950439Lj.pdf

Powyższe zadanie zostało zweryfikowane przez nauczyciela
To top