Opracowanie:
Szereg rozdzielczy

Szereg rozdzielczy

Zweryfikowane

Jak stworzyć szereg rozdzielczy?

Aby utworzyć szereg rozdzielczy potrzebujemy jakiegoś zbioru danych, np. . Policzmy ilość obserwacji, aby nie pomylić się w późniejszych operacjach na zbiorze. Ilość obserwacji w zbiorze to . Zawsze na początku musimy uporządkować obserwacje znajdujące się we zbiorze w kolejności od najniższej wartości do najwyższej. Otrzymujemy zbiór w takiej postaci: . Zapisujemy wartości w tabeli, gdzie jest wartością, a ilością, w której występuje dana wartość. Ostatnim wierszem jest , które jest ilorazem , gdzie to ilość wszystkich obserwacji.

Zauważmy, że jeżeli zsumujemy wszystkie wartości , to otrzymamy 1, bądź liczbę bardzo zbliżoną do jedynki ze względu na możliwe zastosowanie przybliżeń. Możemy się spotkać z dwoma przypadkami takich zadań. Pierwszy posiadający tylko to szereg rozdzielczy ilościowy. Drugi posiadający tylko to szereg rozdzielczy częstości. Wniosek: szereg rozdzielczy jest to uszeregowanie danych w kolejności rosnącej oraz podzielony na podzbiory nazywane grupami.

Powyższe zadanie zostało zweryfikowane przez nauczyciela
To top