Opracowanie:
Test t studenta dla jednej próby

Test t studenta dla jednej próby

Zweryfikowane

Temat : rozkład t studenta dla jednej próby

Ten test wykorzystujemy w tedy gdy chcemy porównać średnią ” teoretyczną ” ze średnią którą możemy zaobserwować w naszej bazie danych .
Średnia teoretyczna to średnia która pochodzi od innych badań lub po prostu taką my średnią założyliśmy .
Wzór na test t studenta dla jednej próby wygląda następująco : T = gdzie X1 średnia z obserwacji lub próby .
Test t studenta .
q – wartość do porównania
S
z – odchylenie standardowe z obserwacji lub próby
Aby obliczyć test t studenta dla jednej próby należy od wyliczonej naszej średniej z próby odjąć wartość którą chcieliśmy porównać a potem
tą różnice dzielimy przez tak zwane odchylenie standardowe .
Ten test jest robiony po to aby byś my mogli zweryfikować hipotezę .
Czy nie ma różnic między średnią z próby a średnią teoretyczną .
Po za tym ten test wykazuje różnice między średnią z próby a średnią teoretyczną .
Dzięki temu testowi możemy porównać dwie średnie między sobą jeśli znamy liczbę badanych osób musimy też nać średnią arytmetyczną oraz wartość odchylenia standardowego lub wariacji .
Ten test jest wykorzystywany w programach komputerowych na przykład w excel ’ u .
Test ten wykorzystywany jest do statystyki .
Statystyka to nauka która zajmuje się metodami pozyskiwania a także analizy danych .
Jest to ważne zwłaszcza w zjawiskach masowych .
Aby potwierdzić swoją teorię statystyka posługuje się eksperymentem .
Początki powstania statystyki wywodzą się z tradycji spisów powszechnych które polegały na zbieraniu informacji na temat ludności .
W Polsce dokonywano także spisów powszechnych .

Powyższe zadanie zostało zweryfikowane przez nauczyciela
To top