Opracowanie:
Test t studenta dla prób zależnych

Test t studenta dla prób zależnych

Zweryfikowane

Test t studenta dla prób zależnych

Test t student dla prób zależnych porównuje dwie średnie, które pochodzą z tej samej grupy.

Dla testu t dla prób zależnych występuje jedna zmienna niezależną oraz zmienną zależną ( ilościowa).

Używając testu t student dla prób zależnych możemy zmierzyć różnice miedzy dwoma wynikami.
Nie występują tutaj różnice w zmienności wewnątrzgrupowej.

Występuje też test t studenta prób niezależnych, ale opisywany przez nad test t prób zależnych jest bardziej czuły, więc jest dla nas lepszy bo daje on dokładne wyniki.

Test t student dla prób zależnych jest to jeden z testów parametrycznych dlatego musimy pamiętać o założeniu normalności rozkładu.

Test t student to w skrócie jedna z metod statycznych, dzięki której możemy porównać średnie między sobą, gdy mamy podaną liczbę osób, które chcemy zbadać, średnia arytmetyczna, odchylenia standardowe lub wariancji.

Dla prób zależnych nie ma zastosowania test Levenea ponieważ, ponieważ nie ma żadnych tutaj różnic pomiędzy wariancjami.

Powyższe zadanie zostało zweryfikowane przez nauczyciela
To top