Opracowanie:
Topnienie

Topnienie

Zweryfikowane

topnienie- jest to jedna z przemian fazowych która polega na tym, że ze stanu skupienia stałego substancja zmienia się w ciecz.
Dla każdego pierwiastka i związku chemicznego przy określonym ciśnieniu jest możliwe wyznaczenie jednej temperatury topnienia dla danej substancji, która jest też jej temperaturą krzepnięcia.
Z punktu widzenia termodynamiki, topnienie jest jest przemianą fazową I rodzaju, co oznacza , że nie może zachodzić bez wymiany ciepła. Przykładowo jeżeli mamy kostkę lodu to żeby nam się roztopiła potrzebujemy ją wyjąć z zamrażalnika i dostarczyć jej ciepło z otoczenia.

Procesy topnienia prowadzone pod stałym ciśnieniem  mają zawsze charakter endotermiczny ( jest to proces w którym pochłaniana jest energia, co obniża temperaturę układu i otoczenia), co oznacza, że do ich zajścia konieczne jest dostarczenie z zewnątrz określonej porcji energi termicznej. Ilość ciepła które jest potrzebne do stopienia danej substancji w temperaturze topnienia jest proporcjonalna do masy tej substancji.
Entalpia – w termodynamice wielkość fizyczna będąca funkcją stanu mająca wymiar energii
{displaystyle H=U+pV}
gdzie: H – entalpia układu
U –energia wewnętrzna układu
p – ciśnienie
V – objętość

Entalpia jest równa sumie:
1) energii wewnętrznej
2) iloczynu pV
Wszystkie wielkości definiujące entalpię są parametrami stanu, dlatego entalpia też jest funkcją stanu.
Nieskończenie małą zmianę entalpii-> wzór:
{displaystyle dH=dU+pdV+Vdp}

Dla procesów, zachodzących dla ciał stałych i cieczy pod niezbyt dużym ciśnieniem składniki pdV i Vdpsą małe w porównaniu do dU i mogą być pominięte, wówczas zmiana entalpii jest równa zmianie energii wewnętrznej
Temperatura topnienia- w której ciało stałe zamienia się w ciecz

Stan standardowy – rzeczywisty lub hipotetyczny stan termodynamiczny będący punktem odniesienia do obliczeń właściwości substancji chemicznych w określonym ciśnieniu i stanie skupienia.
Przyjmuje się, że temperaturą stanu standardowego jest 298,15 K (25 °C), a ciśnienie wynosi 101 kPa. Temperatury topnienia substancji podaje się zazwyczaj w warunkach standardowych.

Powyższe zadanie zostało zweryfikowane przez nauczyciela
To top