Opracowanie:
Zmiana stanu skupienia

Zmiana stanu skupienia

Zweryfikowane

Wyróżniamy 3 stany skupienia:
-ciekły
przyjmuje kształt naczynia, w którym się obecnie znajduje, ale pozostaje ta sama objętość
-stały
ma określony kształt i objętość
-gazowy
przyjmuje kształt naczynia, w którym się obecnie znajduje i wypełnia całą objętość

ZMIANY STANU SKUPIENIA
możemy wyróżnić 6 rodzaje :
1) topnienie – polega na tym, że z ciała stałego substancja zmienia się w ciecz, najłatwiej podać przykład kostki lodu która się topi
2) krzepnięcie – polega na tym, że z cieczy substancja zmienia się w ciało stałe, przykładowo kiedy wyjdziemy na dwór i zostawimy szklankę z wodą (w zimie ) to ona zamarznie
3) parowanie – polega na tym, że z cieczy substancja zamienia się w gaz. Parowanie odbywa się w każdej temperaturze. Szczególnym przypadkiem parowania jest wrzenie –  wtedy ciecz paruje w całej swojej objętości – dla wody wrzenie odbywa się w temperaturze 100°C
4) skraplanie – polega na tym, że z gazu substancja zmienia się w ciecz
5) sublimacja – polega na tym, że z ciała stałego substancja zmienia się bezpośrednio w gaz, z pominięciem fazy cieklej
6) resublimacja – polega na tym, że z gazu substancja zmienia się bezpośrednio w ciało stałe z pominięciem fazy ciekłej

Powyższe zadanie zostało zweryfikowane przez nauczyciela
To top