Drzewo stochastyczne

Dodano:

14.03.2022

Kategoria:

Statystyka

Źródło:

Własne

Odbiorcy:

Wszyscy

Zweryfikowane:
TAK
/ NIE

Współczynnik skośności Pearsona

Dodano:

13.03.2022

Kategoria:

Statystyka opisowa

Źródło:

Własne

Odbiorcy:

Wszyscy

Zweryfikowane:
TAK
/ NIE

Statystyka publiczna

Dodano:

28.02.2022

Kategoria:

Zastosowania statystyki

Źródło:

Własne

Odbiorcy:

Wszyscy

Zweryfikowane:
TAK
/ NIE

Semiodchylenie standardowe

Dodano:

20.02.2022

Kategoria:

Statystyka opisowa

Źródło:

Własne

Odbiorcy:

Wszyscy

Zweryfikowane:
TAK
/ NIE

Korelacja cząstkowa

Dodano:

20.02.2022

Kategoria:

Analiza porównawcza

Źródło:

Własne

Odbiorcy:

Wszyscy

Zweryfikowane:
TAK
/ NIE

Współczynnik kontyngencji

Dodano:

20.02.2022

Kategoria:

Analiza porównawcza

Źródło:

Własne

Odbiorcy:

Wszyscy

Zweryfikowane:
TAK
/ NIE

Kumulanta

Dodano:

20.02.2022

Kategoria:

Statystyka

Źródło:

Własne

Odbiorcy:

Wszyscy

Zweryfikowane:
TAK
/ NIE

Typowy obszar zmienności

Dodano:

20.02.2022

Kategoria:

Statystyka opisowa

Źródło:

Własne

Odbiorcy:

Wszyscy

Zweryfikowane:
TAK
/ NIE

Test shapiro-wilka

Dodano:

20.02.2022

Kategoria:

Techniki wnioskowania statystycznego

Źródło:

Własne

Odbiorcy:

Wszyscy

Zweryfikowane:
TAK
/ NIE

Współczynnik lambda

Dodano:

19.02.2022

Kategoria:

Analiza porównawcza

Źródło:

Własne

Odbiorcy:

Wszyscy

Zweryfikowane:
TAK
/ NIE

Test kruskala-wallisa

Dodano:

19.02.2022

Kategoria:

Techniki wnioskowania statystycznego

Źródło:

Własne

Odbiorcy:

Wszyscy

Zweryfikowane:
TAK
/ NIE

Rozproszenie

Dodano:

19.02.2022

Kategoria:

Statystyka opisowa

Źródło:

Własne

Odbiorcy:

Wszyscy

Zweryfikowane:
TAK
/ NIE
To top