Eta kwadrat

Dodano:

26.03.2022

Kategoria:

Analiza porównawcza

Źródło:

Własne

Odbiorcy:

Wszyscy

Zweryfikowane:
TAK
/ NIE

Regresja logistyczna

Dodano:

26.03.2022

Kategoria:

Analiza porównawcza

Źródło:

Własne

Odbiorcy:

Wszyscy

Zweryfikowane:
TAK
/ NIE

Współczynnik korelacji liniowej Pearsona

Dodano:

23.03.2022

Kategoria:

Analiza porównawcza

Źródło:

Własne

Odbiorcy:

Wszyscy

Zweryfikowane:
TAK
/ NIE

Współczynniki korelacji

Dodano:

21.03.2022

Kategoria:

Analiza porównawcza

Źródło:

Własne

Odbiorcy:

Wszyscy

Zweryfikowane:
TAK
/ NIE

Korelacja cząstkowa

Dodano:

20.02.2022

Kategoria:

Analiza porównawcza

Źródło:

Własne

Odbiorcy:

Wszyscy

Zweryfikowane:
TAK
/ NIE

Współczynnik kontyngencji

Dodano:

20.02.2022

Kategoria:

Analiza porównawcza

Źródło:

Własne

Odbiorcy:

Wszyscy

Zweryfikowane:
TAK
/ NIE

Współczynnik lambda

Dodano:

19.02.2022

Kategoria:

Analiza porównawcza

Źródło:

Własne

Odbiorcy:

Wszyscy

Zweryfikowane:
TAK
/ NIE

Współczynnik kontyngencji c pearsona

Dodano:

17.02.2022

Kategoria:

Analiza porównawcza

Źródło:

Własne

Odbiorcy:

Wszyscy

Zweryfikowane:
TAK
/ NIE

Analiza głównych składowych

Dodano:

16.02.2022

Kategoria:

Analiza porównawcza

Źródło:

Własne

Odbiorcy:

Wszyscy

Zweryfikowane:
TAK
/ NIE

Współczynnik korelacji rang Spearmana

Dodano:

16.02.2022

Kategoria:

Analiza porównawcza

Źródło:

Własne

Odbiorcy:

Wszyscy

Zweryfikowane:
TAK
/ NIE

Regresja krokowa

Dodano:

16.02.2022

Kategoria:

Analiza porównawcza

Źródło:

Własne

Odbiorcy:

Wszyscy

Zweryfikowane:
TAK
/ NIE

Współczynnik korelacji pearsona

Dodano:

15.02.2022

Kategoria:

Analiza porównawcza

Źródło:

Własne

Odbiorcy:

Wszyscy

Zweryfikowane:
TAK
/ NIE
To top